Gelijkwaardige Afhankelijkheid
09/03/2019
Vreugde als Kracht voor je Relatie
29/04/2019

EFT RELATIETHERAPIE – MYTHES EN WERKELIJKHEID

EFT Relatietherapie – Mythes en Werkelijkheid

Er zijn veel stellen die zich niet aan relatietherapie wagen, vanwege ongefundeerde ideeën en misvattingen die daarover leven.

Hieronder zullen we zes veel voorkomende misverstanden ontzenuwen:

  1. De therapeut zal partij kiezen.

Dit kan bij sommige therapeutvormen voorkomen. Maar bij de therapievorm zoals Emotionally Focused Therapie is de therapeut erop getraind om te herkennen hoe de beide partners elk een eigen bijdrage leveren aan hun negatieve patroon van boosheid en afstand. Partijdigheid zou hier juist niet werken. Succesvolle therapie vraagt altijd van elk van beide partners om hun eigen aandeel in de pijn van de relatie te erkennen.

  1. De therapeut zal ons vertellen om de relatie te beëindigen.

De rol van een EFT-therapeut dient om stellen te helpen begrijpen, waardoor de relatie de mist in ging en hen op de weg naar herstel te begeleiden, zolang zij zich ervoor willen inzetten. Het kan zijn dat een partner, of beide partners besluiten om de relatie te beëindigen, maar dat is niet aan de therapeut, dat besluit ligt louter en alleen bij de partners.

  1. Wij zijn te ver heen; de situatie is hopeloos.

Veel stellen denken dat hun problemen al te lang duren, en dat dat op zich al maakt dat er geen hoop meer is op herstel van hun relatie. Maar in de EFT therapie blijkt dat zelfs al lang bestaande problemen kunnen worden opgelost. Ook de intensiteit van de boosheid zegt niets over het feit of de relatie kan worden hersteld. De enige reden dat EFT-therapie niet gaat helpen is wanneer een van beide partners zo los is gekomen van de ander dat die partner de therapie geen kans wil geven.

  1. Praten over onze problemen zal het alleen maar erger maken.

Veel stellen hebben de ervaring dat hun eigen pogingen om over hun problemen te spreken ertoe hebben geleid dat hun gesprekken de problematiek alleen maar erger maakten, dus de gedachte is begrijpelijk. Deze stellen zouden zelfs eerdere ervaringen met relatietherapie kunnen hebben, waar “praten” de zaak ook alleen maar erger maakte.

Maar een EFT Therapeut is getraind om een veilige ruimte te scheppen waarbinnen de problemen effectief kunnen worden besproken. In veel gevallen zal de therapeut kunnen helpen om partners elkaars worstelingen op een andere manier te laten zien, zodat de deur naar herstel en verzoening definitief en duurzaam kan worden geopend.

  1. Relatietherapie is zonde van de tijd, want het werkt toch niet .

Veel relatietherapeuten zijn niet getraind in een effectief model zoals EFT, en daarom bestaat er een groot risico dat deze therapeuten niet behulpzaam zullen zijn. EFT wordt echter al jaren achtereen nauwlettend gevolgd en onderzocht en de resultaten tonen aan dat EFT een effectief model is om stellen te helpen hun relaties te verbeteren. Daarenboven laten vervolgstudies zien dat deze verbeteringen duurzaam zijn. Een therapeut getraind in EFT volgt een routekaart die een van de sterkste track records heeft in het helpen van noodlijdende van elkaar vervreemde stellen.

  1. Wij (of hij of zij) hebben eerst individuele therapie nodig.

Er zijn steeds meer bewijzen dat een succesvolle relatietherapie daadwerkelijk symptomen van depressie, zorg, posttraumatische stress, of  andere emotionele problemen vermindert. Wanneer deze zaken spelen zal een sterkere relatie, waarin partners elkaar steunen, uiteindelijk de pijn die zij beiden ervaren verminderen. Relatietherapie hoeft dan niet de enige behandeling te zijn, maar wanneer een relatie mede daaronder lijdt is het vaak de beste plek om te beginnen.

Vrij vertaald en bewerkt door David van Beveren, EFT-therapeut bij de WIJzaak
Naar:
Ruth C. Jampol Ph.D. “Couples Therapy: Myths and Reality