LIEVE LEO EN CHANTAL,
12/09/2019
Meer Verbinding in Liefde
03/12/2019

Inzicht in Elkaars Angsten en Behoeften

Inzicht in Elkaars Angsten en Behoeften

Inleiding

Met veel plezier en ernst heb ik met dit stel een jaar mogen optrekken.
Vanuit een situatie, waarin zij elkaar te vaak kwetsten, kwamen zij naar de WIJzaak.
Na de afronding ontving ik onderstaande review.
Dankbaar voor het mooie werk dat er bij de WIJzaak wordt gedaan.
David van Beveren
Relatietherapeut, De WIJzaak

Review

Het afgelopen jaar hebben we met regelmaat verdiepende en verbindende gesprekken mogen voeren met David.

Als begin 40-ers met 3 jonge kinderen en drukke (werk)levens, hadden we beiden de behoefte om weer meer in contact met elkaar te komen. In de intake bij David noemden we het ‘een APK’ voor de relatie; samen investeren in elkaar.

We ervoeren beiden patronen in de relatie die onderling lastig te duiden en/ of te doorbreken waren.

Heel waardevol in de gesprekken met David hebben we gevonden: het inzicht over en weer in elkaars angsten en behoeften.
Door deze samen te bespreken en te doorleven zijn we inmiddels veel beter in staat om de reactie van de ander te plaatsen en rekening met elkaar te houden.

Ook de gesprekstechniek om af te dalen tot ‘ onder de ijsberg’ (onder het 8-tje) heeft ons heel veel inzicht opgeleverd.

De gesprekken hebben verdieping, humor, begrip en nauwere verbondenheid tot elkaar gebracht. Het was een zeer waardevolle investering.

David, nogmaals bedankt!

LEES MEER OVER EMOTIONALLY FOCUSED THERAPY

MELD JE AAN

ZOEK EEN RELATIETHERAPEUT IN DE BUURT