De Tragedie Heeft Niet Het Laatste Woord!
21/08/2019
Inzicht in Elkaars Angsten en Behoeften
16/10/2019

LIEVE LEO EN CHANTAL,

LIEVE LEO EN CHANTAL,

(een toespraak)

Ik had de gelegenheid om als relatietherapeut te spreken bij een kerkelijke bevestiging van een stel dat bij mij relatietherapie heeft gehad.
Met hun woorden: “David, zonder jou hadden we dit punt niet bereikt.
Zij gaven mij de vrijheid om uit onze gesprekken te putten, omdat zij wensten dat iedereen in een relatie de moed zou oppakken zo nodig ook in deze therapievorm te stappen.


Lieve Leo en Chantal (namen zijn gefingeerd),
Ik vind het een voorrecht om hier op deze plaats te mogen staan om een paar woorden te mogen spreken.

Voor de mensen die mij niet kennen: ik ben onder andere relatietherapeut en ontvang relaties in verschillende fasen in het leven:

– mensen van wie de relatie op sterven na dood is;

– mensen die na 15 jaar ontdekken dat ze aan het verliezen zijn, en dat ze de schoonheid van de relatie, die er ooit was, willen terugwinnen,

– en mensen, en dat komt maar weinig voor, die aan het begin van de relatie al beseffen dat samen leven niet vanzelfsprekend is.

Tot die laatste categorie behoren Leo en Chantal.

KENNISMAKING

Jullie stapten bij mij binnen, en ik merkte al snel dat ik twee lieve gemotiveerde mensen in de kamer had. Ik zag overduidelijk de wederzijdse liefde, en in het gesprek werd duidelijk dat jullie werden gehinderd door misverstanden. Die misverstanden voelden voor jullie als een blokkade, als iets dat sterker en groter is dan jullie zelf. Dit weerhield jullie ervan om je verder in elkaar te kunnen verdiepen.
Jullie hadden mij al snel voor je gewonnen. En er ontstond tussen mij en jullie een sfeer van veiligheid en vertrouwen, en dat is een voorwaarde, wanneer je geholpen wil worden in één van de meest intieme gebieden van je leven.

VERSCHILLENDE ACHTERGRONDEN

Elk van jullie heeft een eigen geschiedenis die jullie heeft gevormd. En die twee geschiedenissen komen dan samen op het moment dat jullie echt samen verder willen gaan.
Tegelijk blijkt dan dat wat voor de een vanzelfsprekend is, dat voor de ander helemaal niet zo is.

Er werd door jullie al snel ontdekt dat het niet zoveel uitmaakt waar het misverstand over ging. Er was  een belangrijker gebied dat moest worden ont-dekt. Dat andere gebied moest in het licht worden gezet. En dat was het emotionele gebied. Hierin deden jullie elkaar pijn, wanneer jullie verward waren geraakt in zo’n misverstand.

Ik zeg dan wel eens, dat we er in ruzies geen weet van hebben, hoezeer wij dan bezig zijn een slagveld aan te richten in elkaars gemoedsleven. Jullie kregen daar zicht op.

KWETSUREN

Chantal ontdekte dat Leo dan vaak gevoelens had van frustratie | machteloosheid | ik word niet serieus genomen | niet gehoord | eenzaamheid| ik voel me onbelangrijk | ik voel me bang | ik voel me verdrietig | enz.

Tegelijk ontdekte Leo in onze gesprekken dat Chantal gevoelens had van onzekerheid | schuld | niet begrepen worden | overvraagd worden | tekortschieten | falen | eenzaamheid | op afstand staan | vervreemding | onveiligheid | verwarring | enz.

VERANDERING

Deze ontdekkingen, dat jullie elkaar in de meningsverschillen diep kunnen kwetsen, maakte dat er bij jullie een diepe verandering gaande is in jullie blik op de relatie. Steeds meer ZIEN jullie elkaar, en steeds meer LUISTEREN jullie naar elkaar.

Daardoor kunnen jullie nu ook steeds meer ontdekken hoe je er steeds beter voor elkaar kunnen zijn, en hoe je naar de toekomst empathisch en constructief met elkaar in gesprek kunnen zijn.

VEILIGE COMMUNICATIE VOOR IEDER STEL

Ik gun veel mensen die zich een beetje hebben herkend in het verhaal van Leo en Chantal. Ik gun dat zij de moed oppakken om ook de weg te vinden naar iemand die jullie kan helpen om je relatie te verdiepen. Want het gaat in een meningsverschil nooit om het verschil van mening, maar altijd om onze blindheid voor wat we bij elkaar aan pijn en moeite aanrichten.
En het kan dus anders.

Ik wil nu afsluiten met woorden, waarvan ik hoop dat mensen in een relatie die tegen elkaar kunnen zeggen.
En daarvoor ik wil Leo en Chantal uitnodigen, en met hen wil ik elk stel hier aanwezig uitnodigen, om elkaars hand te pakken en te bedenken dat je de volgende woorden tegen elkaar zegt:

Jij bent mooi.
Je bent een wonder.
Je bent meesterlijk geschapen.
Je bent niet wat jouw schaamte zegt dat je bent.
Je hoeft ook niet te zijn wat je angst zegt dat je moet zijn.
Je bent niet wat je kunt produceren.
Je bent niet wat je kunt doen
Je bent niet onherstelbaar gebroken.
Je bent niet hopeloos verdwaald.
Je bent veel meer waard dan je weet.
Je bent meer geliefd dan jij je realiseert.
En in die werkelijkheid wil ik jou steeds weer ontmoeten en liefhebben.

Leo en Chantal, het ga jullie goed.

LEES MEER OVER EMOTIONALLY FOCUSED THERAPY

MELD JE AAN

ZOEK EEN RELATIETHERAPEUT IN DE BUURT