David van Beveren

EFT-Therapeut, Counselor, Pastor.

Mijn ervaringen als mens en als werkende zijn divers. Ik kan vanuit mijn deskundigheid en ervaring aansluiten bij, en mij inleven in relaties met verschillende achtergronden en (levens-)overtuigingen.

Ik ben de pensioengerechtigde leeftijd dan wel gepasseerd, maar werk met veel plezier en energie in de WIJzaak. Ik voel mij meer en meer gedreven om mensen in moeilijke periodes in het leven bij te staan. Veel van mijn eerder opgedane kennis en ervaring, en mijn training als EFT-therapeut geven mij de gelegenheid om deze gedrevenheid op betrokken en deskundige wijze vorm te geven.