David van Beveren

EFT-Therapeut, Counselor, Pastor.

Mijn ervaringen als mens en als werkende zijn divers. Ik kan vanuit mijn deskundigheid en ervaring aansluiten bij, en mij inleven in relaties met verschillende achtergronden en (levens-)overtuigingen.

Ik ben dan wel pensioengerechtigd, maar dat weerhoudt mij er niet van om bij de WIJzaak met veel energie en betrokkenheid bezig te zijn met mensen die het lastig hebben. Ik voel mij steeds weer geraakt door emotionele en relationele pijn en gebrokenheid, en dat motiveert mij enorm om mensen in moeilijke periodes in het leven bij te staan. Veel van mijn eerder opgedane kennis en ervaring, en mijn training en ervaring als EFT-therapeut maken dat ik dat èn betrokken èn deskundig kan doen.