Elkaar Liefhebben Betekent Blijven Ontwikkelen
23/01/2020
Wat We Doen Met Emotionele Pijn? Doorgeven of Veranderen?
04/02/2020

RELATIETHERAPIE. WAAROM EIGENLIJK?

RELATIETHERAPIE. WAAROM EIGENLIJK?

Misschien is de vraag wel: waarom zou je je verzetten tegen relatietherapie?
Want er doen zich nogal wat vooroordelen de ronde over relatietherapie.

Beelden en Mythes van relatietherapie

Zodra er binnen de relatie wordt geopperd dat “we er misschien beter aan doen om hulp te zoeken,” is het niet ondenkbaar dat er wordt tegengestribbeld. Dit komt vaak voort uit een verkeerd of onduidelijk beeld van relatietherapie.

Het voelt bedreigend wanneer een derde persoon gaat meekijken in je relatie en dus wil je er niet aan.
Relatietherapie is immers iets voor stellen die er helemaal doorheen zitten, voor mensen die op het punt staan om te scheiden. Zo erg is het toch niet bij ons? En ja, wij hebben wel eens een dingetje maar er is overal toch wat.

Je hebt niet gefaald

En wanneer je een afspraak maakt met een relatietherapeut dan zeg je eigenlijk, onze relatie is aan z’n eind, we hebben gefaald. Je schaamt je, de hopeloosheid slaat toe, je ontkent het.
Dus je gaat niet mee in het idee. Je relatie sleept zich voort en op een morgen pakt je partner de koffers en zegt dat de relatie over is.
Maar het had niet zover hoeven te komen.

Voor wie is relatietherapie geschikt

Inderdaad, relatietherapie is er voor partners die het nauwelijks nog volhouden met elkaar. De weerbarstigheid van hun destructieve interactie heeft bijna gewonnen en nu vragen ze om therapie.

Relatietherapie is er ook voor degenen die eerder komen en terechte zorg hebben. Ze zijn bang  dat hun terugkerende conflicten voor verwijdering in de relatie kunnen zorgen. Dat willen zij voorkomen.

Tenslotte zijn er de mensen, die aan het begin van een relatie willen nadenken over de ins en outs van de relatie. Ze willen spreken met iemand, die hen vanuit ervaring en deskundigheid kan helpen om de relatie SAMEN goed op de rails te zetten.

Wat doet de WIJzaak

Bij de WIJzaak (WIJ, want het gaat niet om mij of om jou: het gaat om jullie samen. WIJ dus) helpen wij relaties. Is je relatie vastgelopen? Dreigt je relatie vast te lopen? Is je relatie net serieus gestart? De WIJzaak levert persoonlijk en betrokken maatwerk voor elke situatie.

Wat zeggen de cliënten

Bij ons blijkt dat na afronding van de trajecten zo’n 75% van de relaties tevreden tot zeer tevreden zijn met het resultaat. Velen geven aan dat ze van therapie een totaal andere indruk hadden: je zit bij iemand die vanaf een afstand naar je kijkt en je zit door te lichten.
Niets blijkt minder waar, bij de WIJzaak voelen mensen zich bij mij op hun gemak De cliënten ervaren nabijheid, iemand die naast ze staat, iemand die niet alleen spreekt vanuit zijn deskundigheid, maar ook vanuit zijn persoonlijke ervaring, iemand die hoopvol is, iemand zonder enig oordeel, iemand die geen partij kiest, iemand waar mensen zich bij op hun gemak voelen. Dat is allemaal nodig om te helpen om een nieuwe start te maken.

Dat is niet voor niets, want ik ondersteun al meer dan 30 jaar mensen in kwetsbare situaties. Dat doe ik praktisch, emotioneel en pastoraal. En nu doe ik dat als relatietherapeut, omdat ik weet dat er zoveel meer te winnen is. De ervaring van falen heeft niet het laatste woord.

Als je blijft doen wat je deed,
dan krijg je wat je kreeg

Wees daarom moedig, en laat trots of schaamte niet in de weg staan om een nieuwe weg te gaan in je relatie.
Jij bent het waard, je partner is het waard, en wanneer er kinderen zijn, zijn zij het ook waard.
Meld je aan!