Van opgepoetste buitenkant, naar een innige verbinding
18/10/2018
Te druk om te investeren?
21/02/2019

RELATIETHERAPIE. WAAROM EIGENLIJK?

RELATIETHERAPIE. WAAROM EIGENLIJK?

Misschien is de vraag wel: waarom zou je je verzetten tegen relatietherapie?
Want er doen zich nogal wat vooroordelen de ronde over relatietherapie.

Zodra er binnen de relatie wordt geopperd dat “we er misschien beter aan doen om hulp te zoeken,” is het niet ondenkbaar dat er wordt tegengestribbeld. Dit komt vaak voort uit een verkeerd of onduidelijk beeld van relatietherapie.

Het voelt bedreigend wanneer een derde persoon gaat meekijken in je relatie en dus wil je er niet aan.
Relatietherapie is immers iets voor stellen die er helemaal doorheen zitten, voor mensen die op het punt staan om te scheiden. Zo erg is het toch niet bij ons? En ja, wij hebben wel eens een dingetje maar er is overal toch wat.

En wanneer je een afspraak maakt met een relatietherapeut dan zeg je eigenlijk, onze relatie is aan z’n eind, we hebben gefaald. Je schaamt je, de hopeloosheid slaat toe, je ontkent het.
Dus je gaat niet mee in het idee. Je relatie sleept zich voort en op een morgen pakt je partner de koffers en zegt dat de relatie over is.
En het had niet zover hoeven te komen.

Inderdaad, relatietherapie is er voor partners die het nauwelijks nog volhouden met elkaar. De weerbarstigheid van hun destructieve interactie heeft bijna gewonnen en nu vragen ze om therapie.
En degenen die wel eerder komen hebben de terechte zorg dat hun terugkerende conflicten voor verwijdering in de relatie kunnen zorgen en willen dat voorkomen.

Tenslotte zijn er de mensen, die aan het begin van een relatie willen spreken met iemand die vanuit ervaring en deskundigheid ze kan helpen om de relatie SAMEN goed op de rails te zetten.

Bij de WIJzaak (WIJ, want het gaat niet om mij of om jou: het gaat om jullie samen. WIJ dus) helpen we om relaties die zijn vastgelopen te herstellen, om relaties die dreigen vast te lopen te helpen om dat te voorkomen en om beginnende relaties goed op pad te helpen.
Bij ons blijkt dat na afronding van de trajecten zo’n 75% van de relaties tevreden tot zeer tevreden zijn met het resultaat.

Velen geven aan dat ze van therapie een totaal andere indruk hadden: je zit bij iemand die vanaf een afstand naar je kijkt en je zit door te lichten.
Niets blijkt minder waar, bij de WIJzaak voelen mensen zich bij mij op hun gemak De cliënten ervaren nabijheid, iemand die naast ze staat, iemand die niet alleen spreekt vanuit zijn deskundigheid, maar ook vanuit zijn persoonlijke ervaring, iemand die hoopvol is, iemand zonder enig oordeel, iemand die geen partij kiest, iemand waar mensen zich bij op hun gemak voelen. Dat is allemaal nodig om te helpen om een nieuwe start te maken.

Dat is niet voor niets, want ik ondersteun al meer dan 30 jaar mensen in kwetsbare situaties. Dat doe ik praktisch, emotioneel en pastoraal. En nu doe ik dat als relatietherapeut, omdat ik weet dat er zoveel meer te winnen is. De ervaring van falen heeft niet het laatste woord.

Als je blijft doen wat je deed,
dan krijg je wat je kreeg

Wat nu, wanneer jullie de moed hebben om op te staan, alle vooroordelen achterwege te laten en het avontuur voor herstel van jullie relatie aan te gaan?