Investering in je relatie

Tijdens een intakegesprek bepalen jullie of er een klik met mij en mijn manier van werken is. Daarnaast onderzoek ik of EFT in jullie situatie een goede keuze is. Een intakegesprek kost € 80,00. We gaan samen van start in een traject waar we met z’n allen achter staan.

Therapie | Coaching:
€ 125,- per sessie
van gemiddeld 75 minuten (inclusief btw)

Voor nadere informatie over onze coaching kunt u per mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Extra informatie:

De-Wijzaak-David-van-Beveren4

De tarieven zijn inclusief voorbereidingstijd, verslaglegging, reflectie, telefonisch- en emailcontact en indien nodig intercollegiaal overleg. Voor een therapeutisch inhoudelijk telefonisch contact geldt een tarief van €25,00 per kwartier.

Bij verhindering van een afspraak dient deze minstens 48 uur van tevoren afgezegd te worden. Mocht de afzegging minder dan 48 uur voor de afspraak plaatsvinden, dan zal een bedrag van € 80,- in rekening worden gebracht, ook als dit gaat om onvoorziene omstandigheden zoals bv. ziekte.

Bij niet verschijnen zonder tijdige afmelding wordt het volledige bedrag voor de sessie in rekening gebracht. Het gaat hier om een (gedeeltelijke) vergoeding voor de voor u gereserveerde tijd.

*Kunnen jullie het tarief voor relatietherapie niet geheel betalen? Per kalenderjaar help ik twee stellen tegen een lager tarief.