Relatietherapie: het allerbeste wat we konden doen
07/03/2019
Voor het eerst in ons huwelijk “echt een verbinding”
07/03/2019

Weer opbouwend met elkaar in gesprek

REFERENTIE:

Weer opbouwend met elkaar in gesprek

Dank voor de prettige begeleiding en afsluiting!

Wij kijken terug op een spannend, maar absoluut zinvol EFT-begeleidingstraject waarin we als echtpaar door jou enorm geholpen zijn om langdurig opgebouwde ergernissen af te breken en weer opbouwend met elkaar in gesprek te komen.

Op je eigen persoonlijke werkwijze heb je ons verkeerde patronen leren ontdekken en om deze al vroegtijdig in opborrelende discussies in goede banen te leiden.

Door weer te leren nieuwsgierig te zijn in elkaar ontstaat er zowel over dagelijkse zaken als over dieperliggende emoties beter contact zodat we weer kunnen werken aan een verdere verbetering van onze relatie.

Dank voor jullie interesse, geduld, confrontatie en hulp!

We wensen jullie en nog vele lotgenoten hetzelfde toe.